NOVINKY

Výpis z obchodného registra vydávame na počkanie. O cenových výhodách čítajte viac na našej stránke.

Pri vyhotovení zmluvy týkajúcej sa nehnuteľnosti formou notárskej zápisnice u nás (kúpna, darovacia, atď…) možnosť zníženia správneho poplatku pre správu katastra z pôvodných 66,–EUR na 33,–EUR prípadne len 18,–EUR!

Kompletné založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) našim úradom za 350,–EUR do dvoch týždňov vrátane súdneho poplatku pre obchodný register, voľné živnosti zdarma, zabezpečujeme všetky zmeny v obchodných spoločnostiach napr. prevod obchodného podielu, rozdelenie obchodného podielu, zmena sídla a konateľov, od 99,–EUR a zastupovanie pred obchodným registrom, viac v sekcii elektronická podateľňa.
Judr. Čopáková Viera

Tkáčsku 2
Prešov

051 773 1980
0915 309 281

Vážení klienti, vítame Vás na stránkach notárskeho úradu JUDr. Viery Čopákovej.

Účelom našej prezentácie prostredníctvom tejto stránky je poskytnúť Vám základný prehľad o postavení a činnosti notárov v Slovenskej republike. V jednotlivých záložkách sa môžete dozvedieť podstatné informácie o činnosti notárov (od spísania splnomocnenia, cez jednotlivé typy zmluvných úkonov a kompletného založenia obchodných spoločností až po prejednávanie dedičstiev), odmene notára (príslušná vyhláška), právnych predpisoch (notársky poriadok), dôležitých odkazoch a samozrejme sídle notárskeho úradu.

Taktiež by sme Vám chceli dať do pozornosti možnosť obrátiť sa na nás v prípade Vašich otázok, či už ohľadom dedičského, občianskeho, obchodného práva (práva obchodných spoločností), alebo jednotlivých zmluvných typov a právnych úkonov. Tieto nám môžete adresovať prostredníctvom záložky opýtajte sa nás.

JUDr. Viera Čopáková a kolektív pracovníkov notárskeho úradu
„Clara pacta, boni amici“
„Jasné zmluvy, dobrí priatelia“